El Palau-Fortalesa del Marqués de Dos Aguas (Onil)

El Palau-Fortalesa del Marqués de Dos Aguas (Onil)
La població d’Onil (Alacant) compta amb una portentosa fortalesa del segle XVI.

Ramon de Vilanova, baró de la Foia de Castalla, senyor d’Onil i Fabanella, va manar construir aquest ampli palau, de planta quadrangular, a la primera meitat del segle XVI. No va ser acabat fins a la segona dècada del següent segle. És d’estil gòtic-renaixentista i, entre les seues característiques, destaca una de les quatre torres, per ser el campanar de l’església parroquial, embeguda en la pròpia fortalesa. L’edifici va passar a propietat de Gaspar de Rocafull, Marqués de Dos Aguas, al segle XVII. A l’interior d’edifici s’observen diferents estances amb voltes, així com un claustre, amb diferents elements que van quedar a mig acabar.